Poštarina se obračunava po cenovniku kurirskih službi.

Kako sprečiti erektilnu disfunkciju?

Kako sprečiti erektilnu disfunkciju?


Erektilna disfunkcija predstavlja poremećaj koji se definiše kao nemogućnost postizanja i održavanja erekcije dovoljne za seksualni odnos. Javlja se prilično često – kod muškaraca između 18 i 59 godina, istraživanja pokazuju da oko 10% njih ima problem sa postizanjem i održavanjem erekcije. S obzirom na uzrok, erektilna disfunkcija može se podeliti u dve kategorije – onu uzrokovanu psihološkim faktorima i onu uzrokovanu organskim faktorima. Obično su uzroci udruženi, te u najvećem broju slučajeva imamo kombinaciju psiholoških i organskih faktora.

 

Zdrav i uredan životni stil i nedostatak hroničnih bolesti značajni za smanjenje rizika za pojavu erektilne disfunkcije. Najveća razlika uočena je u dobi od 65 do 79 godine. Na primer, muškarci koji vežbaju najmanje tri puta nedeljno imaju 30% manje šanse da se souče sa erektilnom disfunkcijom u odnosu na one koji fizičku aktivnost upražnjavaju manje ili je uopšte ne upražnjavaju.

 

Gojaznost, pušenje i životni stil koji odlikuju sati provedeni pred televizorom takođe su povezani sa većim rizikom od erektilne disfunkcije.

 

Komplikacije koje erektilna disfunkcija ima za život muškarca su velike: osim što utiče na zadovoljstvo u vezi i braku, ona može izrazito negativno da se odrazi i na samopouzdanje. Iz svih navedenih razloga, važno je upoznati se sa činiocima koji joj doprinose i izazivaju je, kako bi se mogla sprečiti, a gde je neophodno – i lečiti.


Preparati za potenciju